الگوریتم جدید گوگل در خدمت پایداری واکنش‌های همجوشی هسته‌ای

با توجه به اهمیت همجوشی هسته‌ای به‌عنوان سوختی تجدیدپذیر، گوگل به یاری پژوهش‌های این انرژی آمده است.