فرانسه و آلمان خواستار مالیات بیشتری از گوگل و اپل شدند

دولت‌های فرانسه و آلمان قصد دارند از شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی مثل گوگل، اپل، فیسبوک و آمازون درخواست کنند که سهم مالیات خود را افزایش دهند.