نوار؛ لذت ناب شنیدن واژه‌ها

 درمورد اهمیت کتاب و کتابخوانی در زندگی بسیار گفته شده است و با وجود آنکه همه‌ی ما به فواید و اثرات مثبت کتابخوانی اعتراف می‌کنیم، همچنان وقت کافی برای مطالعه صرف نمی‌کنیم.