اصلاح مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده به ازای هر خودروی وارداتی

هیئت دولت مصوبات مربوط به نحوه اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات خودرو و همچنین تولید داخلی و گواهی معادل آن‌ها را اصلاح کرد.