ال جی باوجود ضرردهی، به تولید گوشی‌ هوشمند ادامه می‌دهد

با وجود اینکه بخش موبایل ال‌جی در وضعیت مالی بدی قرار دارد، این شرکت قصد دارد همچنان به تولید گوشی‌ هوشمند ادامه دهد.