بهترین دانشگاه‌ های پزشکی انگلیس کدامند؟

تحصیل در رشته پزشکی در یکی از بهترین دانشگاه‌‌های انگلیس رویای خیلی‌ها است. اما بهترین دانشگاه‌‌ها کدامند؟ همراه کجارو باشید.