حسین مرعشی برنامه‌هایش برای شهرداری تهران را اعلام کرد

آخرین جلسه انتخاب شهردار تهران امروز برگزار شد و حسین مرعشی به عنوان یکی از کاندیداها برنامه‌های خود را برای اعضای منتخب شورای پنجم ارائه کرد.