سامسونگ تولید تلویزیون‌هایش را کاهش می‌دهد

سامسونگ، بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی تلویزیون دنیا، حجم تولید سالیانه‌ی خود را از ۴۹ به ۴۲ تا ۴۴ میلیون دستگاه کاهش می‌دهد.