شهردار تهران انتخاب شد؛ محمدعلی نجفی وزیر سابق علوم و آموزش و پرورش

اعضای شورای شهر پنجم تهران، محمدعلی نجفی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کردند.