طراحی محیط تجاری؛ فروشگاه کتاب با قفسه‌ بندی هندسی

طراحی فروشگاه و ایده‌های به‌کاررفته در آن، یکی از مهم‌ترین راه‌های جذب مشتری محسوب می‌شود. در مقاله‌ی پیش روی، نگاهی به طراحی یک فروشگاه کتاب می‌اندازیم.