ویژگی‌های شخصیتی که باید به داشتنشان افتخار کنید

توقع پاداش و تقدیر، مسئله‌ای است که در نسل جوان بسیار به چشم می‌خورد. گاهی اوقات می‌توانیم با تقدیر از خود، این نیاز را برطرف و به سمت موفقیت حرکت کنیم.