امکان برنامه‌ریزی مجدد سلول‌های پوست و تبدیل آن‌ها به سلول‌های دیگر، تنها با یک تراشه کوچک

تراشه‌‌ی جدید ساخته شده است که تنها با قرار گرفتن روی پوست می‌تواند سلول‌های پوست را برای تبدیل شدن به هر نوع سلول دیگری در بدن انسان برنامه‌ریزی کند.