فناوری اطلاعات و ارتباطات

وزارت ارتباطات ایران گزارشی را در مورد آخرین وضعیت کشورمان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به شاخص های اتحادیه جهانی مخابرات منتشر کرده است. بر اساس گزارش وزارت ارتباطات کشورمان، ایران در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، هشتاد و نهمین کشور جهان است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی نیز در ...

نوشته ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه جایگاهی دارد؟ اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.