بارش شهابی برساوشی از جمله بارش های شهابی معروف است که در شامگاه شنبه 21 مرداد 96 به اوج خود می‌رسد و این شهاب باران در ایران نیز قابل مشاهده و رصد خواهد بود. بر اساس اعلام مدیر انجمن نجوم اهواز، بارش شهابی برساوشی در شامگاه فردا شنبه 21 مرداد و بامداد یکشنبه به اوج ...

نوشته بارش شهابی برساوشی امسال را از دست ندهید؛ شنبه 21 مرداد 96 ، آسمان خدا اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.