بررسی بازی موبایل Lumino City

بازی Lumino City، تجربه فوق‌العاده‌ای است که نشان می‌دهد صنعت بازی‌های ویدیویی، جدا از یک صنعت سرگرم‌کننده، یک هنر نیز محسوب می‌شود.