سامسونگ در حال آماده سازی نسخه جهانی بیکسبی وویس است

ظاهرا سامسونگ در حال آماده‌سازی نسخه‌ی جهانی بخش صوتی دستیار هوشمند بیکسبی است.