مقایسه بازاریابی برای استارتاپ ها و شرکت های بزرگ

بازاریابی یکی از ارکان اصلی هر شرکتی، فارغ از ابعاد و سابقه‌ی آن است. این عملیات، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در انواع سازمان‌های مختلف دارد.