پربازده ترین ساعات روز را بشناسید

بدن اغلب انسان‌ها در برخی ساعات بیشترین بازدهی را دارد، بنابراین محققان توصیه می‌کنند که انجام کارهای مهم و نیازمند تمرکز بالا به آن ساعات روز موکول شوند.