۲۰ مرداد: خروج آخرین نیروهای زمینی آمریکا از ویتنام

۴۵ سال پیش در چنین روزی، آخرین سربازان نیروی زمینی آمریکا از خاک ویتنام خارج شدند تا رؤیای پیروزی ویت‌ کنگ‌ها به واقعیت نزدیک‌تر شود.