انتشار یک میلیارد مطلب در کانال‌ های فارسی تلگرام

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور اعلام کرد که یک میلیارد مطلب در کانال‌های عمومی فارسی‌زبان تلگرام منتشر شده است.