راه‌هایی برای تقویت قدرت تصمیم گیری

هرچقدر گزینه‌های بیشتری برای انجام یک کار وجود داشته باشند، تصمیم‌گیری سخت‌تر می‌شود. اما از نظر علمی، راه‌هایی برای تصمیم‌گیری بهتر و سریع‌تر وجود دارند.