لندرور کلاسیک با چرخ‌های شنی، آماده‌ی فروش شد

قرار است نسخه‌ای از یک لندرور کلاسیک برای فروش گذاشته شود که به‌جای چرخ، همانند تانک‌های نظامی دارای شنی است.