تماشای آنلاین خورشید گرفتگی

از آنجا که خورشید گرفتگی کلی 30 مرداد تنها در آمریکا قابل مشاهده است، تصمیم گرفتیم 3 پایگاه مختلف برای تماشای آنلاین خورشید گرفتگی را به شما معرفی کنیم. در تاریخ 21 آگوست (30 مرداد 96) ساکنین شمال قاره آمریکا از تماشای زنده رویداد خورشید گرفتگی کلی لذت خواهند برد. در این تاریخ، کره ماه ...

نوشته نحوه تماشای آنلاین خورشید گرفتگی کلی به صورت رایگان اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.