پخش رینگ تون سفارشی از طریق دستگاه های بلوتوث به اندروید O اضافه می‌شود

در اندروید O قابلیتی اضافه شده است که امکان پخش رینگ‌تون اختصاصی کاربر را از طریق دستگاه‌های مجهز به بلوتوث فراهم می‌کند.