اسنپ چت ۱۷۳ میلیون کاربر فعال روزانه دارد

تعداد کاربران فعال روزانه‌ی اسنپ‌چت در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۱۷ به ۱۷۳ میلیون نفر رسیده است که اکثر آن‌ها اهل آمریکای شمالی هستند.