اپلیکیشن هزاره، تمامی مناقصات و مزایدات کشور در دست شماست

با استفاده از اپلیکیشن هزاره تمامی مناقصات، مزایدات و فرصت‌های تجاری در هر زمان و هر کجا در دسترس شماست.