تأثیرگذارترین افراد حوزه فناوری از نگاه مجله تایم (بخش دوم - پایان)

 گاهی اوقات اتفاقات بزرگ در حوزه فناوری توسط شرکت‌های بی‌نام و نشان رخ می‌دهد؛ اما در پس پرده‌ی هر شرکتی، کسانی وجود دارند که در حال شکل دادن آینده هستند.