تاثیرگذارترین افراد حوزه فناوری از نگاه مجله تایم (بخش دوم)

 گاهی اوقات اتفاقات بزرگ در حوزه فناوری توسط شرکت‌های بی‌نام و نشان رخ می‌دهد، اما در پس پرده‌ی هر شرکتی کسانی وجود دارند که در حال شکل دادن آینده هستند.