سریع‌ترین خودروهای جشنواره گودوود، معرفی شدند

جشنواره سرعت گودوود، امسال با معرفی سریع‌ترین خودروها در انگلستان برگزار شد.