شبکه های اجتماعی خارجی

شورای عالی فضای مجازی طرحی را برای ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به تصویب رسانده که بر اساس آن،‌ شبکه های اجتماعی خارجی باید برای فعالیت در ایران مجوز بگیرند. مرکز ملی فضای مجازی،‌ مصوبه‌ای را به منظور فراگیری پیام رسان های داخلی و ساماندهی پیام رسان های خارجی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. این ...

نوشته شبکه های اجتماعی خارجی باید برای فعالیت در ایران مجوز بگیرند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.