تماشای خورشید گرفتگی و عکس‌برداری از آن با استفاده از گوشی‌های هوشمند

چیز زیادی به خورشید گرفتگی نمانده است، در رابطه با تماشای این واقعه و عکس‌برداری از آن با استفاده از گوشی‌های هوشمند نکاتی وجود دارد که باهم بررسی می‌کنیم. روز دوشنبه 21 آگوست (30 مرداد) ساکنان آمریکای شمالی شاهد پدیده ستاره شناسی کمیابی به نام خورشید گرفتگی کامل هستند؛ در این واقعه ماه به طور ...

نوشته نحوه تماشای خورشید گرفتگی و ثبت عکس از آن با گوشی‌های هوشمند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.