۲۲ مرداد: زادروز فردریک سنگر، زیست شیمیدان برجسته انگلیسی

۹۹ سال پیش در چنین روزی، فردریک سنگر، زیست‌شیمیدان برجسته‌ی انگلیسی در شهر ردکامب چشم به جهان گشود. این دانشمند بزرگ تنها شیمی‌دانی است که افتخار دریافت ۲ جایزه نوبل را داشته است.