سوخت‌های فسیلی دیگر ارزشمندترین منابع جهان نیستند

قوانین ضد انحصاری آمریکا برای منحل کردن حق انحصارهایی که در قرن گذشته به وجود آمده بودند، تصویب‌شده‌اند. اما برای اقتصاد داده‌های امروز چندان مناسب نیستند.