آیا فسیل‌های به تازگی کشف شده متعلق به بزرگ‌ترین دایناسور جهان است؟

به گفته دانشمندان، پاتوگوتیتان بزرگ‌ترین حیوانی است که تابه‌حال روی زمین می‌زیسته است. این دایناسور با وزن تقریبی ۶۳ تن، ۱۰ برابر سنگین‌تر از فیل آفریقایی بوده است.