توفان‌های سهمگین امریکا چگونه و از کجا به وجود می‌آیند؟

اخیرا شاهد دو توفان سهمگین هاروی و ایرما در امریکا بوده‌ایم. پرسش این است که این توفان‌ها چرا و از کجا به وجود می‌آیند؟