چه کشورهایی برنامه حذف خودروهای سوخت فسیلی دارند

توافق بین‌المللی پاریس، ۱۹۲ کشور را مجبور به کنترل و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می‌کند. در این بین ۷ کشور مصمم‌تر از بقیه درصدد حذف خودروهای سوخت فسیلی هستند.