چگونه از پیله امن شبکه های اجتماعی رها شویم

شبکه‌های اجتماعی و الگوریتم‌های آن‌ها، تنها محتوایی را که دوست داریم  به ما نشان می‌دهند و این باعث ایجاد رفتاری می‌شود که نظرات مخالف را قبول نمی‌کند.