بررسی میزان محبوبیت بازی های موبایل ایرانی و خارجی در کشور

در این مقاله، نگاهی اجمالی بر محبوبیت بازی‌های موبایل ایرانی و خارجی و تفاوت آنها در بازار بازی‌های موبایل ایران خواهیم داشت.