پژوهش جدید ما را یک گام دیگر به سوخت هیدروژنی بهینه نزدیک‌تر می‌کند

عنصر هیدروژن دارای پتانسیل بزرگی برای استفاده به‌عنوان یک منبع انرژی پاک است؛ اما تا کنون ما قادر به ساختن سلول‌های سوختی به اندازه‌ی کافی ارزان و کارآمد نبوده‌ایم.