اسرار نهفته در لوگوی جدید بازی God of War

در لوگوی قسمت جدید بازی God of War، حروف عجیبی دیده می‌شود که در این مقاله، به بررسی این حروف و معنای آنها می‌پردازیم.