مهم‌ترین ویژگی یک رهبر از دید ساتیا نادلا

ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، کلید موفقیت خود در این شرکت و کلید موفقیت هر رهبری را یادگیری همدلی می‌داند.