نگه‌داری از خودروی فعلی یا خرید مدل جدید؛ کدام بهتر است؟

بهترین زمان برای خرید خودروی صفر، چه وقت است؟ تا چه زمانی از یک خودرو استفاده کنیم؟ بهتر است به پیشنهادهای کارشناسان خودرو توجه کنید.