توهم توقف زمان

توهم توقف زمان چیست؟ به راستی چرا زمانی که انتظار داریم گذر زمان سریع‌تر رخ دهد، تصور می‌کنیم که عقربه‌های ساعت در جای خود متوقف شده‌اند؟! همه ما در طول زندگی خود، حداقل برای یک بار هم که شده با توهم توقف زمان سر و کار داشته‌ایم! اما واقعیت ماجرا چیست؟ چه پدیده‌ای باعث می‌شود ...

نوشته چرا در هنگام نگاه کردن به ساعت، دچار توهم توقف زمان می شویم؟ اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.