۱۴ مهر: ثبت اختراع فرآیند فتوکپی

۷۵ سال پیش در چنین روزی، حق اختراع فرآیند فتوکپی به نام چستر چارلسون ثبت شد. این حق اختراع بعدا توسط شرکت زیراکس کنونی خریداری شد.