جایزه صلح نوبل 2017

جایزه صلح نوبل 2017 به کمپین بین المللی نابودی سلاح های هسته ای با نام اختصاری ICAN (آیکن) به خاطر فعالیت در جهت جهانی بدون سلاح های هسته ای تعلق گرفت. کمیته صلح نوبل، جایزه سال 2017 خود را به کارزار حذف سلاح های هسته ای (ICAN) اعطا کرد. رئیس کمیته نوبل نروژ این خبر ...

نوشته جایزه صلح نوبل 2017 به کمپین بین المللی نابودی سلاح های هسته ای (ICAN) رسید اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.