نقش طراحی فضاهای اداری در ارتقای عملکرد پرسنل

 محیط کار و فضای اداری، مکانی است که حدود ۸ ساعت از زندگی خود را در آن می‌گذرانید، بنابراین طراحی و دکوراسیون داخلی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.