پیش‌بینی فروش بالا برای هدست‌های واقعیت ترکیبی مایکروسافت

مایکروسافت با همکاری تولیدکنندگان مختلف به دنبال تسلط بر بازار واقعیت مجازی است.