گوپرو هیرو 6 در برابر هیرو 5؛ آیا زمان بروزرسانی رسیده است؟

آیا با عرضه‌ی گوپرو هیرو ۶ بلک به بازار، زمان به‌روزرسانی و کنار گذاشتن گوپرو هیرو ۵ بلک برای کاربران دوربین‌های ورزشی رسیده است؟