بررسی بازی Cuphead

بازی Cuphead، محصول استودیو MDHR، با سر و صداهای فراوان عرضه شد و توانست حتی فراتر از انتظارات ظاهر شود.