تخت جمشید چگونه از تخریب نجات یافت؟

تخت جمشید پس از حمله اسکندر یک بار دیگر مورد تحدید قرار گرفت که با بولدوزر تماما تخریب شود در این مقاله آشنا می‌شوید که این جاذبه گردشگری چگونه نجات یافت.